Uslovi

Za ugovaranje auto taksi usluga i organizovanih vožnji potrebno je da je lice punoletno i da korišćenjem usluga ne krši zakone Republike Srbije

Za usluge najma kombija plus:

  • Prihvatanje (potpisivanje) ugovora rent-a-car agencije
  • Minimum 21 god. i 1 god. vozačke dozvole
  • Važeća lična karta ili pasoš
  • Važeća dozvola sa B kategorijom